Flytning

 

Adresseændring meddeles til skolen.

 

Finder flytning sted til et andet skoledistrikt, kan barnet optages på den nye distriktsskole.

 

Fortsætter eleven sin skolegang på den hidtidige skole er forældrene selv økonomisk ansvarlige for udgifter vedr. kørsel m.v.

 

En skoleleder kan efter nærmere kommunale regler optage et barn til skolegang på skolen.

 

Ved flytning til anden skole skal forældre eller værge henvende sig til skolens kontor.