Akt/støtteundervisning

 

Elever med faglige vanskeligheder.

Eleverne indstilles ved behov til ressourceteamet og evt. efterfølgende netværksmøde jf, kommeunes Trivselshjul efter aftale mellem lærere og forældre.

Elevens kundskaber søges bragt op på klassens niveau på kortest mulig tid, hvorefter støtteundervisningen ophører.

Undervisningen foregår enten på læse-/regnehold eller i elevens egen klasse med støtte fra en medarbejder fra centret.                 

 

Læsekursus.

Man kan oprette læsekursus/løft for elever, der trænger til en koncentreret træning i læsning og/eller retstavning. Her vil eleverne blive undervist i dansk i 5-8 timer om ugen i 3 mdr. Det giver ofte en stor forbedring i elevens standpunkt - især, hvis elev og forældre er indforstået med, at der skal ydes en ekstra indsats i dansk i denne periode.

 

Eleven deltager kun i et læsekursus/løft, hvis læsevejleder, lærere og forældre er enige om, at eleven vil få udbytte af en så koncentreret indsats.

På tilsvarende måde kan der oprettes regnekursus.

 

AKT

To lærere danner skolens AKT-team. Deres opgave er at hjælpe elever, der ikke trives (f.eks. er indesluttede, aggressive, skoletrætte o.l) og problemerne forsøges løst i et tæt samarbejde mellem elev, forældre, klasselærer og AKT-lærer.

Skodborg Børnecenter tilbyder derudover fra uge 43 samtale med elever som er berørt af skilsmisse. Dette tilbud foregår i samarbejde mellem centrets psykolog og AKT vejleder.

 

Det er vigtigt, at man får taget fat om problemerne så hurtigt som muligt, da de ellers kan blive af en sådan karakter, at de ikke kan klares i folkeskolen.