Psykologenheden (PPR)

 

Psykologenheden giver råd og vejledning vedr. børn og unge mellem 0 og 18 år.

 

På Psykologenheden/PPR er der psykologer som i samarbejde med forældrene undersøger problemerne og finder en løsning.

 

Psykologenheden/PPR´s tilbud gælder børn og unge med forskellige problemer – f.eks.

 

·        vanskeligheder med dansk og matematik

·        forsinket udvikling

·        sociale problemer

·        problemer mellem barn og familie

·        samarbejdsproblemer mellem hjem og institution

 

Vi giver endvidere vejledning ved indskoling.

 

Vi arbejder på børnecentre, skolerne, i dagsinstitutionerne og hjemmene.

 

Forældre og børn kan henvende sig direkte til rådgivningen.

 

Den første samtale kan være anonym.

 

Følgende psykolog er tilknyttet Skodborg Børnecenter:

 

Maj Hammeken

[email protected]