Fravær
 
 
FORSØMMELSER:
Udebliver en elev fra undervisningen pga. sygdom, meddeler forældrene dette til klasselæreren den 1. skoledag efter sygdomsperioden - via kontaktbogen i ForældreIntra.
Ved sygdomsfravær ud over 2 uger kan skolen forlange lægeattest.
 
Som hovedregel gælder, at hvad forældrene anser for gyldig grund til forsømmelse accepteres af centret. Men grunden skal angives.
 
 
FRITAGELSE FOR UNDERVISNING:
Fritagelse for undervisning kræver altid forældrenes skriftlige anmodning på forhånd.
 
Anmodning om fritagelse for en enkelt dag eller mindre rettes til klasselæreren via kontaktbogen i ForældreIntra..
 
Alle andre til skolens leder – via dokumentet ” fritagelse for undervisningen” (ligger på ForældreIntra).
 
-------------------------