PLC – Pædagogisk LæringsCenter – også kaldet skolebiblioteket

 

PLC udlåner bøger og andet materiale til elever og lærere til brug i undervisningen og i fritiden.

         

Centrets klasser tildeles en fast ugentlig bibliotekstid, der ligger i en dansktime. Bibliotekstimen bruges i samarbejde med klasselæreren. Eleverne kan således låne bøger sammen med klasselæreren, der kender eleverne bedst.

Eleverne kan også låne bøger i løbet af skoledagen.

 

Derudover benytter eleverne flittigt skolebiblioteket i tilknytning til faglige opgaver i undervisningen f.eks. projektopgaven. Til dette arbejde har skolebiblioteket et par computere med mulighed for søgning på Internettet, så der kan skrives og laves søgninger på ”nettet” i biblioteket. Eleverne har også her adgang til at fotokopiere undervisningsmateriale til eget brug.

 

En del af bibliotekstiden bruges også til bibliotekskundskab, dvs. eleverne lærer at benytte bibliotekets muligheder, bruge kataloger og IT til materiale-søgning.

 

Skolebiblioteket hjælper også i den daglige undervisning med at skaffe egnet undervisningsmateriale bl.a. fra CVU Sønderjylland, Statens Filmcentral og Folkebiblioteket i Vejen Kommune.

 

Der er etableret et samarbejde med Folkebiblioteket i Vejen kommune via IT, så vi kan udnytte kommunens samlede biblioteksresurser bedst muligt.

Pædagogisk Lærings-center er ikke altid et ”stille” sted. Der arbejdes på livet løs!