Transport af tilskadekomne elever

 

Forældre henvender sig til centrets leder, når der foreligger en lægelig dokumentation for, at eleven ikke selv kan transportere sig til og fra skole.

Børnecenterlederen skal godkende transport af elever, da transporten ellers bliver for egen regning.