Idrætsundervisning

 

Faget idræt er vigtigt i Skodborg Børnecenter.

Derfor er personalet og fællesbestyrelsen enige om disse retningslinjer og fælles holdninger vedrørende idrætsundervisningen ved Skodborg Børnecenter

 

Fritagelse:

Hjemmet kan skriftligt anmode om fritagelse ved at angive årsag og varighed i kontaktbogen, som forevises personalet. For perioder ud over 4 sammenhængende uger kan skolen forlange læge-erklæring. Hvis det er åbenbart, at eleven ikke kan være fysisk aktiv (skinne, gips e.l.), laves en aftale.

 

Glemt tøj:

Eleven låner af andre elever. Hvis det ikke kan lade sig gøre, må eleven være aktiv i det tøj, eleven har på.

 

Omklædning/bad:

Badet er en del af idrætsundervisningen, og derfor klæder alle om og bader efter timen. Er en elev ikke glad for at bade sammen med andre (pga. trosretning, menstruation e.l.), kan vedkommende gå 5 min. før de andre eller undtagelsesvis benytte lærerbadet.

 

Fodvorter:

Er de under behandling, smitter de ikke. Under badning bruges en plastikovertrækssko, plastikpose eller flydende sårplaster.