Skolemælk

 

Mælk bestilles og betales direkte hos Mejeriernes Skolemælksordning i Århus. www.skolemaelk.com

Bestillingsbrochure udleveres til eleverne 2 gange årligt – inden sommerferien og inden juleferien.

Ved indbetaling efter betalingsfrist, vil der gå ca. 14 dage før eleven får mælk første gang.