Elevråd

 

Skolens elevråd er sammensat af to repræsentanter fra hver klasse på 4.- 6. klassetrin.

Elevrådet holder møde ca. 1 gang månedligt i undervisningstiden og med deltagelse af kontaktlæreren. På møderne behandles alle sager indkommet fra repræsentanterne eller kontaktlæreren. Ofte bliver der nedsat udvalg, som arbejder mere tilbundsgående med enkeltsager.

 

Valg af elevrådsrepræsentanter finder sted i starten af skoleåret.