Befordring

 

Rejsekort udstedes efter ansøgning.

 

Ansøgning om buskort skal ske hvert år cirka medio maj. Ansøgningsskema uddeles til alle almen elever på Skodborg Børnecenter.

 

Regler for transport af folkeskoleelever i Vejen Kommune. 

Afstandskriterierne er fastsat i henhold til folkeskoleloven, dvs. at der gives tilskud til

      0. til og med 3. klasse           2,5 km eller derover

      4. til og med 6. klasse           6,0 km eller derover

         

og til børn med kortere skolevej, når skolevejen er erklæret trafik-farlig af byrådet.  

 

Der gives ikke tilskud til:

Da Politiet har vurderet, at  

·        Skodborgvej mellem Rødding og Skodborg

er ”farlig skolevej”, kan elever fra 0.- 9. årgang få udstedt buskort.

Desuden er det vurderet, at ….

§        Haderslevvej mellem Mikkelborg og Skodborg

 er trafikfarlig for elever til og med 7. årgang og disse elever kan derfor få udstedt buskort.

 Ligeledes vurderes det, at krydsene Gilbjergvej/Haderslevvej og Gejlager/Haderslevvej/Parkvej er farlige at krydse for elever fra 0. - 3. årgang, og de elever, der skal benytte de nævnte kryds for at komme i skole, kan få udstedt buskort.

 Buskortet skal altid medbringes og på forlangende forevises chaufføren. For bortkomne buskort (værdiindlæg) betales et erstatningsgebyr på 50 kr. Det tager ca. 1 uge at få lavet et nyt buskort. I den mellemliggende tid betaler hjemmet selv for bustransport.

 Elever, som flytter uden for Skodborg Skoles skoledistrikt, skal selv betale transportudgifterne, hvis man ønsker at fortsætte på Skodborg Skole.