Billedet på sidehoved

Skodborg Børnecenter

Hvad er AKT i Skodborg Børnecenter?

Adfærd – Kontakt – Trivsel

Adfærd er et begreb, der på en neutral måde beskriver barnets handlinger, gøren og laden. Adfærdsbegrebet siger ikke noget om årsagsforhold, men adfærden kan være mere eller mindre forståelig, sammenhængende og hensigtsmæssig. Barnet er symptombærer på de mange forskellige miljøpåvirkninger, barnet har været udsat for gennem sin opvækst.

Kontakt er et begreb, der beskriver barnet i den sociale relation. I et barns sociale netværk er kontakt og tilknytning meget væsentlige pædagogiske og udviklende faktorer. Det er meget vigtigt at forstå at et barns adfærd stort set ikke kan forstås isoleret fra en relation til andre børn eller voksne.

Trivsel er et begreb, der fortæller om kvaliteten af barnets adfærd, kontakt og kontaktforhold. Trivsel er en vigtig forudsætning for udvikling og indlæring.

AKT skal ses i en kontekst.

For at AKT-arbejdet skal lykkes, er det vigtigt at det finder sted i den sammenhæng der danner rammerne for samværet mellem elev og lærer. Uanset hvilken baggrund vanskelighederne har, afhænger børnenes fortsatte udvikling og trivsel af den relation, der opstår mellem barn og medarbejder og mellem børnene indbyrdes. Tilsvarende har samarbejdet mellem børnecentrets personale og hjem stor betydning for barnets trivsel.

Barnet skal opleve helhed i hverdagen og derfor er samarbejdet mellem personale og forældre vigtigt.

 

Hvad laver en AKT-lærer?

 • Forebyggende social træning.

 • Supervision af/inspiration til kolleger

 • Børnesamtaler

 • Gruppesamtaler ( pige-drenge grupper, grupper med specifikke problematikker)

 • Observation/ iagttagelse af enkelte børn/klasser/grupper

 • Supervisere ved/ opstart af klassemøder og evt. andre tiltag

 • Akut AKT (børn der henvender sig personligt, uden at have en fast aftale)

 • Deltagelse i relevante samtaler med forældre

 • Deltagelse i relevante samtaler med forældre og psykolog

 • Deltagelse i relevante forældremøder

 • Støtte personalet i udarbejdelse af handleplaner.

 

Samarbejdsrelationer:

 • Ledelsen

 • Personale

 • Forældre

 • Ressourceteamet

 • AKT-lærere får sparring af skolepsykolog

 • Kommunale netværksmøder