Billedet på sidehoved

Skodborg Børnecenter

Hvad er læsevejlederens rolle i Skodborg Børnecenter

Den primære opgave er vejledning og sparring med kollegaer i arbejdet omkring læse- og skriftstimulerende undervisning på alle klassetrin.
Der er sat særlig fokus på testning og analyse af resultaterne med henblik på at tilrettelægge et forløb for en optimal læseudvikling.


Hvilke opgaver har læsevejleder og Sprogvejleder

 • Obligatorisk sprovurdering i dagtilbud

 • Sparring med forældre og personale i dagtilbud

 • Obligatorisk sprogscreening på 0. årgang i samarbejde med børnehaveklasselæreren.
 • Ordlæseprøven 1 og sætningsprøven 1 på 1. årgang.

 • Nonordstest i slutningen af 2. årgang for at screening af ordblindhed.

 • DVO-test i begyndelsen af 3. årgang for de elever, som er i risikogruppen for at udvikle ordblindhed.

 • VAKS-kursus tilbydes til elever med risiko for at udvikle ordblindhed.

 • Deltage i forældremøder i begyndelsen af skoleåret om læseindsatsen.

 • Deltager i klassekonference på alle årgange i slutningen af skoleåret.

 • Forberede og planlægge læsekursus på årgangene, hvor der er behov, i samarbejde med klasselæreren.

 • Koordinering af og vejledning i læse- og staveprøver.

 • Opfølgning på læse- og staveprøver.

 • Vejledning i forhold til indhold, metoder og materialevalg.

 • Vejledning under læsebånd.

 • Vejledning i faglig læsning.


Samarbejdspartnere

 • Resssourceteam
 • PLC-team

 • Læsevejledernetværk