Billedet på sidehoved

Skodborg Børnecenter

Hvad er it-vejledning i Skodborg Børnecenter?

Gode IT- og mediekompetencer bliver mere og mere en forudsætning for, at 

man som borger kan tage aktivt del i et moderne, demokratisk og digitaliseret 

samfund samt opsøge og udnytte forskellige fritidsaktiviteter, som ofte kræver 

brug af internet.

 

Børnene skal sættes i stand til at deltage i stedet for at modtage, så de 

kan udvikle sig som aktive medborgere. Børnecentret skal følge med i de hastige 

samfundsforandringer for dermed at opfylde de nye formelle og uformelle krav 

fra samfundet.

 

Udover basale færdigheder i betjening af IT, skal eleverne også have 

kompetencer i kritisk og målrettet søgning, sortering og valg af information, 

databehandling og evne til at fortolke de digitale medier.

De skal kunne afpasse deres videnproduktion og deres brug af midler efter 

budskab, modtagerkreds og formidlingsmåde samt forholde sig kritisk til hvad 

der er relevant i forhold til målgruppe, sammenhæng og formål.

 

 

Hvad laver en it-vejleder i Skodborg Børnecenter

 

Pædagogiske IT opgaver: 

 • Samarbejde med ledelsen om implementering af IT i undervisningen.

 • Initiativtager i forbindelse med implementering af lokal og kommunal handleplan.

 • Samarbejde med personalet at planlægge, gennemføre og evaluere undervisningsforløb med IT.

 • Følge med i/ sætte sig ind i/ præsentere nye pædagogiske tiltag på IT-området.

 • Samarbejde med centrets læsevejleder om læsesvage elevers IT-muligheder i undervisningen.

 

Tekniske IT opgaver:

 • Afhjælpe mindre tekniske problemer. 

 • Administration af brugeroprettelse i Skolekom og SkoleIntra. 

 • Undersøge fejlmeldinger og rapportere ind til den kommunale IT-afdelingen.

 • Føre tilsyn med skolens AV og digitale udstyr.

 • Indkøbe og registrere udstyr. 

 • Medvirke ved prøver og test.

 

Samarbejdsrelationer:

 • Netværk for It og PLC-vejledere i Vejen Kommune
 • Ledelsen
 • PLC
 • Læsevejleder
 • Skolens øvrige personale
 • Forældre