Billedet på sidehoved

Skodborg Børnecenter

Hvad er inklusion på Skodborg Børnecenter?

I inklusionstænkningen er alle børn enestående, ingen er mere specielle end andre, nogle kræver blot flere ressourcer. Men alle elever er ligeværdige deltagere i fællesskabet i en klasse.

 

Det er ikke længere det enkelte barn der skal forandre sig, men hele fællesskabet og omgivelserne omkring barnet. Barnet kan have brug for nogle redskaber til at takle sine udfordringer, men det er ligeledes væsentligt at arbejde med klassen, dennes lærere og evt. SFO'ens fællesskaber og/eller pædagoger. Inklusionen, både den fysiske, den sociale og den faglige, styrkes af et godt forældresamarbejde.

 

Vi forsøger så vidt det er muligt, at arbejde forebyggende i Skodborg Børnecenter. Eller i det mindste reagere på udfordringerne, for det enkelte barn eller klasse, mens de er små.

 

Hvad laver en inklusionsvejleder i Skodborg Børnecenter?

 • Klæder kolleger på til at arbejde med og udvikle det enkelte barns faglige og/eller sociale kompetencer.
 • Udfører procesforløb med kolleger, der skal arbejde med ændringer eller justeringer i læringsmiljøet.
 • Kvalificerer og udvikler inkluderende læringsmiljøer og børnefællesskaber.
 • Arbejder forebyggende, og vil derfor observere alle klasser mindst en gang om året i forskellige sammenhænge, for selv at opsøge udfordringerne.
 • Drager erfaringer inden for forskellige pædagogiske områder, og viderebringer disse til kollegerne.
 • Er tovholder på inklusionsmøder for kolleger, hvor artikler eller lignende vil skabe grobund for gode og kvalificerede diskussioner.
 • Deltager i relevante samtaler med forældre.
 • Deltager i relevante samtaler med forældre og psykolog.
 • Deltager i relevante forældremøder.
 • Individuelle elev- eller gruppesamtaler.

 

Samarbejdsrelationer:

 • Inklusionsteamet
 • Ressourceteamet
 • Netværk for inklusions- og AKT-vejledere i Vejen Kommune
 • Ledelsen