Billedet på sidehoved

Skodborg Børnecenter

Faktuelle oplysninger

Antal elever

 
  
Kvalitetsrapport:
 
 
Temaplan

Gennemsnitlig klassekvotient

pr. 15. september 2017:

Fase 1 (0.-3. klasse): 20,8 elever pr. klasse

Fase 2 (4.-6. klasse): 21,6 elever pr. klasse

 

Overgangsfrekvens til anden uddannelse

http://www.uvm.dk -> Statistik -> Folkeskolen og frie skoler -> elever -> tilmelding til ungdomsuddannelser
 

Antal elever pr. pc

I skodborg Børnecenter forfindes der diveises til hver enkelt elev.

Antal l�rere

Skodborg børnecenter består af:
 
  • Skole med elever fra 0. - 6. klasse
  • Dagtilbud
  • SFO
 
Yderligere oplysninger om skolens ansatte findes her:  Skolens personale